language  
Seoul
Hon kong
Los Angeles
Jakarta
  Cestná doprava Letecká doprava Námorná doprava

Vážený partner!

Dovoľte nám, aby sme v krátkosti predstavili našu spoločnosť.

pac-tra Slovakia, s.r.o. (PTS) bola založená v roku 2003 ako medzinárodná logistická firma.
PTS poskytuje komplexné logistické služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy tovaru, skladovania a colnej deklarácie. Má svoje pevné postavenie na slovenskom aj medzinárodnom trhu. Dosahovanou kvalitou poskytovaných služieb zaujíma významné a popredné miesto medzi podnikateľskými subjektami pôsobiacimi v tejto oblasti. Spolu s nami je na zasielateľskom trhu aj materská spoločnosť Müller + Partner GmbH a dcérska spoločnosť Pactra International (Germany) GmbH.

Pre obstarávanie prepráv a logistických služieb spoločnosť disponuje široko rozvinutým prepravným systémom na základe partnerskej spolupráce z a do celej Ázie, Ameriky a Európy.

Okrem cestnej prepravy obstaráva spoločnosť aj prepravy námorné, kontajnerové, letecké a železničné z /do celého sveta.
Rovnako disponuje moderným logistickým centrom vo Viedni, Frankfurte a Budapešti, kde poskytujeme služby na európskej úrovni, ako aj lokálnymi skladovými priestormi.

 
(C) 2oo8 pactra s.r.o. - Homedesign studio - All rights reserved, Klientská zóna